Prohlášení o ochraně osobních údajů

1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1) Rádi Vám pomůžeme při shromažďování osobních údajů při používání našeho webu. Jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů.

(2) Zodpovědný. Článek 4 (7) Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (DS-GVO) je

Schleich GmbH

Na Limes 69

73527 Schwäbisch Gmünd

Německo

T: +49 (0) 7171 8001 0

schleich@schleich-s.de

www.schleich-s.com

Kontaktní údaje v době vstupu v platnost:

Schleich GmbH

- ÚRADNÍK PRO OCHRANU ÚDAJŮ -

Na Limes 69

73527 Schwäbisch Gmünd

Německo

E-mail: datenschutz@schleich-s.de

(3) Pokud nám budete kontaktovat e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, informace, které nám poskytnete (vaše e-mailová adresa, vaše jméno a telefonní číslo, pokud je to možné), budou uloženy níže a odpovídat na vaše dotazy. Vymažeme data, která vzniknou v tomto spojení, poté, co již není potřeba ukládat, omezit zpracování, protože vyžadují právní závazky k ukládání dat.

(4) Pokud používáme jednotlivé funkce poskytovatele nebo chcete používat údaje pro zamýšlený účel, budeme postupovat podrobněji níže. Zde uvádíme kritéria použití doby trvání úložiště.

2 vaše práva

(1) Máte následující práva týkající se osobních údajů, která se vás týkají:

- právo na informace,

- právo na opravu nebo vymazání,

- právo na omezení zpracování,

- právo vznést námitky proti zpracování,

- Právo na přenositelnost dat.

(2) Máte také právo podat nám stížnost na zpracování vašich osobních údajů orgánem dozoru na ochranu údajů.

3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) V případě pouhého informativního využití webových stránek, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromáždíme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenese na náš server. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení našich webových stránek a zajištění stability a zabezpečení (právní základ je čl. 6 odst. 1 věta 1 DS-GVO ):

- IP adresa

- datum a čas žádosti

- Rozdíl časového pásma vůči Greenwichově průměru (GMT)

- Obsah požadavku (konkrétní stránka)

- Stav přístupu / stavový kód HTTP

- každé předané množství dat

- webová stránka, ze které tato žádost pochází

- Prohlížeč

- Operační systém a jeho rozhraní

- Jazyk a verze prohlížečového softwaru.

(2) Kromě výše uvedených údajů jsou cookies uloženy v počítači, když používáte naše webové stránky. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku přiřazené prohlížeči, který používáte, a tělem, které nastavuje soubor cookie (zde přes nás), obdrží určité informace. Soubory cookie nemohou spouštět programy nebo přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby internet byl více uživatelsky vstřícný a efektivní.

(3) Použití souborů cookie:

a) Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:
- Přechodné cookies (viz b)

- Trvalé soubory cookie (c).

b) Dočasné soubory cookie se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Patří sem zejména cookies relace. Uchovávají takzvané ID relace, které mohou být přiřazeny k běžné relaci různým požadavkům z vašeho prohlížeče. To vám umožní rozpoznat počítač při návratu na naše webové stránky. Soubory cookie relace jsou odstraněny při odhlášení nebo zavření prohlížeče.
c) Trvalé soubory cookie se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.
d) Můžete nastavit nastavení prohlížeče podle vašich přání. B. odmítněte přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Uvědomte si, že možná nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu.
4 Další funkce a nabídky na našich webových stránkách
(1) Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete využít, pokud máte zájem. K tomu je obecně třeba poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování dat.

(2) Někdy používáme zpracování vašich dat externím poskytovatelům služeb. Ty byly pečlivě vybrány a pověřeny námi, jsou vázány našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány.

(3) Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zveřejnit třetím osobám, pokud společně s partnery nabízíme akční účast, soutěže, smlouvy nebo podobné služby. Další informace naleznete v osobních údajích nebo v popisu nabídky.

(4) mají tak daleko, naši poskytovatelé služeb nebo partneři se sídlem v zemi mimo Evropský hospodářský Räumen (EHP), budeme vás informovat o důsledcích této skutečnosti v popisu nabídky.

(5) Tato webová stránka používá tzv. Webová písma poskytovaná společností Google pro jednotné zobrazení písem. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazovala texty a písma. Chcete-li to provést, musí se prohlížeč, který používáte, připojit ke serverům společnosti Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly zpřístupněny prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových písem Google je v zájmu důsledné a atraktivní prezentace našich služeb online. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové písma, bude počítač používat výchozí písmo. Další informace o webových fontech Google naleznete na adrese developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.com/policies/privacy/.

4 Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich dat

(1) Pokud jste dali svůj souhlas se zpracováním vašich dat, můžete je kdykoli zrušit. Takové zrušení bude mít vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám je poskytli.

(2) Vzhledem k tomu, že zpracování vašich osobních údajů založené na vyvažování zájmů, můžeme namítat proti zpracování. Tak je tomu v případě, že zpracování není vyžadováno zejména pro splnění smlouvy s vámi, kterou v každém případě popíšeme v následujícím popisu funkcí. V případě takového nesouhlasu vás žádáme, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje, jako jsme udělali. V případě vaší odůvodněné námitky se budeme zabývat situací a budeme buď přerušit nebo přizpůsobit zpracování údajů nebo poukázat na naše přesvědčivé důvody, pro které pokračujeme v zpracování.

(3) Můžete samozřejmě vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat kdykoli. Můžete nám sdělit informace o vašem reklamním konfliktu pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

5 Web-Analytics

Použití Webtrekku

(1) Na našich webových stránkách jsme integrovali komponenty Webtrekk. Webtrekk je kombinací analýzy a marketingového řešení v jednom systému. Webtrekk umožňuje provozovateli webu shromažďovat data o používání svých webových stránek a přizpůsobovat marketingové aktivity.

Společnost Webtrekk provozuje společnost Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, Německo.

Voláním jednotlivých stránek webových stránek provozovaných firmou Schleich sbírá Webtrekk a ukládá data za účelem marketingu a optimalizace. Pomocí získaných dat jsou vytvořeny pseudonymizované uživatelské profily. Pseudonymizované uživatelské profily jsou používány za účelem analýzy chování návštěvníků a umožňují nám zlepšovat naše webové stránky. Údaje shromážděné prostřednictvím komponenty Webtrekk nebudou použity k identifikaci subjektu údajů bez předchozího získání konkrétního a výslovného souhlasu subjektu údajů. Tyto údaje nejsou spojeny s osobními údaji nebo jinými údaji obsahujícími stejný pseudonym.

(2) Webtrekk nastavuje soubor cookie na zařízení. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Společnost Webtrekk za společnost Schleich GmbH použije údaje a informace získané na našich webových stránkách, aby vyhodnotila chování uživatelů, kteří navštívili naši webovou stránku. Navíc společnost Webtrekk použije údaje k vytváření přehledů o činnosti uživatelů v našem zastoupení a dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek. Vaši IP adresu nebude vyhovovat Webtrekk s jinými osobními informacemi.

(3) Nastavení cookies na našich internetových stránkách, jak je popsáno výše, můžete kdykoli zablokovat pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Webtrekk nastavit soubor cookie na svém zařízení. Soubory cookie, které již byly Webtrekk nastaveny, mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

(4) Dále můžete vznést námitky proti shromažďování dat generovaných cookie Webtrekk souvisejících s používáním těchto webových stránek a zpracováním těchto dat společností Webtrekk a předcházet tomu. Chcete-li to provést, musíte klepnutím sem nastavit cookie odhlášení. Soubor cookie odmítnutí s námitkou je uložen v zařízení, které používají. Pokud jsou soubory cookie v systému odstraněny po odvolání, budete muset znovu zadat odkaz a nastavit nový cookie odhlášení.

Nastavením cookie opt-out však existuje možnost, že internetové stránky společnosti Schleich již nejsou plně použitelné pro vás.

(5) Pokud chcete využít svého práva na informace, potřebujeme EID Webtrekk k identifikaci vašich osobních údajů v Webtrekku. Toto číslo můžete zobrazit zde.

Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Webtrekk naleznete na adrese https://www.webtrekk.com/en/why-webtrekk/data-protection/.

(6) Právním základem pro využívání služeb společnosti Webtrekk a související zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DS-GMO. Účelem zpracování je analýza využívání našich internetových stránek a výsledná optimalizace a návrh založený na potřebách našeho obsahu a reklamy. To je také náš legitimní zájem ve smyslu výše uvedeného právního základu.

Použití služby Google Analytics

(1) Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v počítači, které nám pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají web. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky se obvykle přenáší na server Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na tomto webu, bude vaše IP adresa zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena. Jménem provozovatele tohoto portálu Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránky a vytváření zpráv na internetových stránkách činnost a poskytování jiné s využitím webových stránek a souvisejících internetových služeb k majiteli stránek.

(2) Adresa IP zaslaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google.

(3) Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu co nejvíce. Můžete také zabránit data generovaná cookie a související s používáním této webové stránky (vč. Vaše IP adresa) pro Google a zpracování těchto údajů společností Google v prohlížeči plug-in k dispozici na následujícím odkazu při stahování a instalaci: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()". V důsledku toho jsou adresy IP zpracovávány zkráceny, lze vyloučit vztah k osobám. Pokud jde o údaje o vás patří do jakékoli osobní reference, proto je okamžitě vyloučena a osobní údaje za účelem okamžitě odstraněn.

(5) Pomocí služby Google Analytics analyzujeme a pravidelně zlepšujeme používání našich webových stránek. Můžeme zlepšit nabídku a učinit ji pro vás zajímavější jako uživatel. Za výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, Google předložila EU-USA soukromí Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DS-GMO.

(6) informace o třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled o ochraně osobních údajů: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, jakož i ochrany osobních údajů: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7 Používání plug-inů sociálních médií a mediálních služeb

Integrace videí YouTube

(1) Do našich on-line nabídek jsme zahrnuli videa YouTube, které jsou uloženy na www.YouTube.com a jsou přímo hratelné z našich webových stránek. Všechny jsou zahrnuty v režimu rozšířeného soukromí, d. h. že nepřenášíte údaje o vás jako uživatele do YouTube, pokud nehrajete videa. Pouze při přehrávání videí budou data uvedená v odstavci 2 přenášena. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv.

(2) Návštěvním webových stránek získává YouTube informace, které jste získali na příslušné podstránce našeho webu. Kromě toho budou předány údaje uvedené v odstavci 3 tohoto prohlášení. K tomu dochází bez ohledu na to, zda služba YouTube obsahuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo pokud neexistuje uživatelský účet. Po přihlášení do služby Google budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přidružit svůj profil na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube uchovává vaše údaje jako profily využití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo vlastní návrh svých webových stránek. Takové hodnocení se provádí zejména (a to i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), aby poskytovali odpovídající reklamu a informovali ostatní uživatele sociální sítě o svých aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů a musíte být přesměrováni na YouTube, abyste je mohli používat.

(3) Další informace o účelu a rozsahu sběru dat ao jejich zpracování prostřednictvím služby YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Další informace o nastavení práv a ochrany osobních údajů získáte zde: www.google.com/intl/cs/policies/privacy. Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a předkládá se na webu EU-US Shield Privacy, www.privacyshield.gov/EU-US.